Disclaimer

De gegevens over Qban online communicatie op deze website zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie over ons creatief online communicatiebureau te verstrekken aan belangstellenden. De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Qban online communicatie kan niet instaan voor absolute volledigheid en/of juistheid.